شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به نام خدا * آسمان مي نشيند به پايت مي‌شود آفتاب از تو لبريز اي بهاري كه پايان پذيرد با ظهور تو لبخند پائيز قسمت توست هر روز هفته جمعه يا شنبه ... فرقي ندارد كاش اين خشكسالي شود طي كاش يكباره باران ببارد *
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top