شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ به نام خدا * عاشق باب الجوادم ... نوكر فرزند تو زان به پابوس تو مي آيم از اين در بيشتر چونكه بايد در شب ميلاد مست مست شد مي زنم امشب ز عشقت چند ساغر بيشتر ريحته دور ضريحت سر بسر شاه و گدا هركه بامش بيش بر بامش كبوتر بيشتر ! * #لنگرودي
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top