شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ بسم ربّ الشّهداء * تا عشق به سر دويده بودم .... ديدم وصفي را كه شنيده بودم ديدم انگار علي اكبر است ... از نزديك عاشورا را نديده بودم ... ديدم * #لنگرودي
و باز هم زيبااا..
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top