شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به نام خداوند شهيدان و راستگويان * به ياد حضرت علي اكبر ( عليه السلام ) عليِ اكبر من ! ... در هواي فرق سرت ز كوفه چند هزار ابن ملجم آمده است ... * #لنگرودي
*ابرار*
:(
از واهمه دامنت غباري نگرفت رخسار تو رنگ بي قراري نگرفت اي مرد بزرگ قبل تو هيچکسي با مرگ خود عکس يادگاري نگرفت
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top