شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ بسم ربّ الشّهداء * : « عاشقان كشتگان معشوقند » ـ خنده كردي و رو سپيد شدي ـ مثل ارباب بي كفن حتماً تشنه لب ... تشنه لب شهيد شدي * #زين_العابدين_آذرارجمند_لنگرودي
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top