شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ بسم ربّ الشّهداء * اي داده سر خويش سر عاشقيت مُثله شده گر بال و پر عاشقيت هرچند كه پاره پاره ... ارباً اربا خوش آمده اي از سفر عاشقيت * #زين_العابدين_آذرارجمند_لنگرودي
يادش سبز و روحش با امام حسين ع سرور آزادگان جهان محشور باد
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top