شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ بسم ربّ الشّهداء * اي داده سر خويش سر عاشقيت مُثله شده گر بال و پر عاشقيت هرچند كه پاره پاره ... ارباً اربا خوش آمده اي از سفر عاشقيت * #زين_العابدين_آذرارجمند_لنگرودي
يادش سبز و روحش با امام حسين ع سرور آزادگان جهان محشور باد
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top