شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ بسم ربّ الشّهداء ‌* دريا درياب غربت ساحل را آرام كن از موج خودت اين دل را هرچند كم است ... باز از من بپذير با لطف خود اين هديه ناقابل را #لنگرودي *
آنقدر اين عكس تأثير گذار است گه بايد آن را دو بار ديد !!
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top