شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ به نام خدا * در چشمه اشك جاري من گويا افتاده خيال ماه رويت در آب * #لنگرودي
نيلوفرم و در پي بويت در آب
سلام عليکم ! حالا ک هاشمي نيست خوب جرات ميکني اسمشو مياري ! اون زمانيکه زنده بودهم ميتونستي اينجور ازش تعريف کني؟! تمام اين کارها از اولش ي هدف بيشتر نداشته اخوي ! فقط و فقط زمين زدن سيد علي خامنه اي ! والسلام و نامه تمام...
{a h=hosseinnaimi1}ناموس خدا.{/a} سلام ناموس جان :) ... چطوري !؟‌... بله در زمان حيات آن بزرگوار هم ما جزأت داشتيم !! :) به عنوان مثال اين مطلب رو بخون http://uld.parsiblog.com/Posts/780
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top