شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ بسم ربّ الشهداء و الصّديقين * آئينه بدون آنكه لك بردارد يا اندگي از ظلمت شك بردارد با آرامش كنار ما بر گشته است تا چيني خوابمان ترك بردارد * #لنگرودي
عكس #شهيد محمدابراهيم رشيد
*قاصدك*
@};- انشالله قرين رحمت باشه
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top