شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ به نام خدا * اي آينه قطره اي ز درياي غمت وي پنجره عاشق حريم حرمت اي ضامن آهو به هواي كرمت مانند كبوتري صدا مي زنمت * #لنگرودي السلام عليك يا علي بن موسي الرّضا المرتضي * *
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top