شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ يا ربّ البيت الحرام * حسين عزم سفر كرده است و از اين داغ ببين چگونه ز غم كعبه سينه چاك شده *
چند روز پيش طوفان اين كار را با پرده كعبه كرد
ساقي بيا که يار ز رخ پرده برگرفت.. کار چراغ خلوتيان باز درگرفت.. آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت.. وين پير سالخورده جواني ز سر گرفت.. بار غمي که خاطر ما خسته کرده بود.. عيسي‌دمي خدا بفرستاد و برگرفت..
کعبه نماد امامه.. ان‌شاءالله همينجور که کعبه پرده‌ها رو پس زده، به فضل خدا اماممون هم از پس پرده غيبت بيرون بياد
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} ان شاء الله
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top