شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به نام خدا * از نام علي دوباره يادي آمد از راه دوباره شب شادي آمد در استقبال و درك ايّام غدير ميلاد امام نور، هادي آمد * #لنگرودي ميلاد خجسته امام علي بن محمد، هادي ( عليه السلام ) مبارك بايد
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top