شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ به نام خدا * آنان كه ز اسرار ازل آگاهند بر روي صراط معرفت ، در راهند « غيرت » چون خون در رگشان مي‌جوشد در مكتب عشق، مستِ « ثار الله » اند *
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top