شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ بسم الله المنتقم * پس از گذشت هزار و چهار صد پائيز هنوز بر روح باغ مي‌وزد پائيز بهار! سيب جگرهايمان رسيده بيا بيا بيا كه به اينجايمان رسيده بيا ! بيا كه خسته ام از اين نگاه بي سر و ته چقدر مانده از اين نيمه راه بي سر و ته !؟ * #لنگرودي
@};-اللهم عجل لوليک الفرج@};-
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top