شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خالق هستي * با عزّت و سرفراز بايد آمد چون موج در اهتزاز بايد آمد من قطره‌اي از خروش ملّت هستم #مي_آيم چونكه باز بايد آمد * #لنگرودي همه با هم در راهپيمايي 22 بهمن شركت مي‌كنيم چون به رهبرمان عشق مي‌ورزيم و كشورمان را دوست داريم
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top