غزل : میشود باشد - شین مثل شعور
سفارش تبلیغ
صبا

غزل : میشود باشد

به نام خدا

در این محرم این غزل مرحمتی حضرت ارباب بود ( که البته هنوز در حال کار کردن رویش هستم ) 

نذر غربت عمه جان سادات زینب کبری ( سلام الله علیها )

Image result for ?شاه شهیدان کربلا?‎

 

اگرچه سوخته ... این خیمه بر پا می‌شود باشد

فرار از شعله های عشق ـ حاشا ـ می‌شود باشد !؟

به تن پیراهن مشکی نموده آفتاب و این

فقط در ماتم فرزند زهرا می‌شود باشد

من از بی رحمی سگهای هار کوفه فهمیدم

که هان خونخوارتر از گرگ صحرا می‌شود باشد !

سرش بر دامن ارباب ... حر با خویش می گوید

که مانند حسین اینگونه آقا می‌شود باشد !؟

عمو! ... لطفاً ... تو را جان حسن جانت قسم ... خواهش ... !

کسی اینگونه سر تا پا تمنّا می‌شود باشد؟

بگو در راه قاسم کوفیان آتش برافروزند

مگر پروانه را از شعله پروا می‌شود باشد !؟

حمایل کرده شمشیر و الم برداشته با مشک

علمداری که سردار است و سقّا می‌شود باشد !

به دستش مشک، لب تشنه، کنار آب، حتی آب

چنین در حسرت لبهای سقّا می‌شود باشد!؟

از آب و التماسش تشنه لب صرف نظر کردن

و این اعجاز کار عشق تنها می‌شود باشد 

به این شیر دلاور گرچه داده دست را از دست

امیدی تا نیفتاده است از پا می‌شود باشد

« اخا ادرک اخا » در علقمه پیچیده ... این یعنی

یل ام البنین دلبند زهرا می شود باشد!

تلظی می‌کند از تشنگی ... این ماهی کوچک

چنین لب تشنه در آغوش دریا می‌شود باشد!؟

« حسین بن علی بن ابی طالب » کدامین اسم

بدینسان با شکوه و با مسمّی می‌شود باشد!؟

کدامین کشته غرق به خون آخر در این عالم

چنین مثل حسین اینقدر زیبا می ‌شود باشد !؟

نظاره می‌کند یک سر از آن بالا به این پائین ...

کسی مانند او دلتنگ بابا می‌شود باشد!؟

: اگر چه روی نی امّا خدا را شکر عمه جان

که بابا هم تمام راه با ما می‌شود باشد

بروی نیزه جا دارد به عالم فخر بفروشد

کدامین سر چنین تا عرش، بالا می‌شود باشد !؟

بر این لبهای زخمی موج تسلیم و رضا جاریست

اگر چه غرق خون؛ آرام دریا می‌شود باشد

غروب سهمگین خورشید را سر می برد وقتی

چگونه آسمان غرق تماشا می‌شود باشد!

خزان برداشته با خشم و نفرت داس غارت را

ز جورش در امان گیسوی گلها می‌شود باشد !؟

ز داغ هجر و سوز غم ندیده غیر زیبایی

که مثل زینب کبری شکیبا می‌شود باشد ؟

...

به سوی کربلا ... پای پیاده ... اربعین ... یعنی

برای ما زیارت قسمت آیا می‌شود باشد!؟

شما خورشید عالم تاب و من یک ذره‌ی کوچک

برایم گوشه ای از قلبتان، جا می شود باشد !!؟

حقیر : زین العابدین آذرارجمند لنگرودی

 
تاریخ : دوشنبه 96/7/10 | 12:10 صبح | نویسنده : زین العابدین آذر ارجمند | نظر

  • paper | سبزک | تبلیغات متنی