شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خدا * آمريكائي‌ها هم ما را ول كنند اين خائنان داخلي ما را ول نمي‌كنند اين جاده صاف‌كن‌هاي دشمن كه گويا نمي‌فهمند مملكت رهبر دارد و سياستهاي كلّي نظام را ايشان ترسيم مي كند نه آنها و هم پيالگي‌هايشان كساني كه به همين راحتي در دامان دشمن غش مي كنند و دلشان غنج مي زند كه از طرف دشمن پيشنهاد گفتگو مطرح شده است آدم اينقدر احمق !!؟ آخر آدم از يك سوراخ و با اينهمه تجربه چقدر گزيده شود * #لنگرودي
روزنامه آرمان ( كمانم وابسته به بيت هاشمي رفسنجاني باشد ) و چندتا روزنامه زنجيره اي ديگر مانند آفتاب، شرق و ... در اكثر مواقع ليدر اين جريان هستند
روزنامه هاي زنجيره اي با نامهاي مختلف چاپ مي شن ولي در اصل يك گروه دارن چاپشون مي كنن !
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top