شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ بسم الله الرّحمن الرّحيم * گاهي بهترين غذاها در دسترس ما هست ولي اشتهايي به آنها نداريم صلوات شبيه لقمه اي شيرين است و « نماز » سفره اي رنگين از غذاهاي لذيذ مريض که باشيم خوشمزه ترين غذاها هم برايمان بي مزه هستند يا شافي ! اشف کلَّ مريض *
بسيار عالي
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top