شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خدا * ديروز اينجا استخوانهايي تفحّص شد كه تكه تكه شده بودند چه پروانه هايي كه اينجا له نشدند ! زير سمّ تانك‌ها ! حالا به هر طرف نگاه مي كنيم شمع‌هاي هرزه اي مي ببينيم كه بر معصوميتمان مي خندند و عكس عريان زنها را به رخمان مي‌كشند اگرچه در مراسم تدفين اگرچه در گورستان ... چند فرسخ نوري تا ظهور راه است آي ! كسي مشعلي بياورد ! *
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top