شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به نام خدا * در محفل واژه ها نشستي شاعر از قافيه و رديف مستي شاعر يك چند هم از نگاه مظلوم بگو گاهي برسان به عشق دستي شاعر * برخي از شاعران هستند كه دنيا رو آب ببره اونا رو خروپف لعل لب و چشم مست و الخ فلان مي بره !! نه حمايت از مظلومي نه يادآوري از مدافع حرمي نه فراخواني مردم به جهادي نه مرثيه اي در رثاي مرزبان شهيدي بدتر : برخي هستند كه نان انقلاب رو مي خورند و به ديوارش سنگ مي زنن #لنگرودي
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top