شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ به نام خدا * ما را مگير خرده ز چشم چو ابرمان تقصير باغ نيست خزان گر نمي رود !! اي عشق! شك نكن كه مرا در مسير تو سر مي‌رود ... خيال تو از سر نمي رود ! هر قدر آسمان ابري باشد و سياه « پرواز » از خيال كبوتر نمي رود از خاطرم خيال تو ــ انصاف مي‌دهم ــ يك نصفه بار رفته و ... ديگر نمي رود !! * #لنگرودي
اي ول واقعا خوب شده اشعارتون
{a h=djalireza}||عليرضا خان||{/a} سلام / دارم به خودم اميدوار مي شم !! :) ... آخه بيت اول اين شعر مال بيش از 25 سال پيشه !! :-D
{a h=uld}« لنگرودي »{/a} به هر حال دگرديسي جوابيده استاد
{a h=djalireza}||عليرضا خان||{/a} / گمانم با ديد ديگري شعرهاي قبلي رو مي خوندي . الآن يه ذره ملايمتر مي خوني !! :)
{a h=djalireza}|عليرضا خان|{/a} يه بيت ديگه في البداهه اضافه مي كنم ! : هر قدر آسمان ابري باشد و سياه / « پرواز » از خيال كبوتر نمي رود :)
خدائي قشنگه
داري تشويقم مي كني اضافه كنما !! :) ... از خاطرم خيال تو ــ انصاف مي‌دهم ــ / يك نصفه بار رفته و ... ديگر نمي رود !! :)
محشر
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top