شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ + به نام خدا يه سياه مشق بداهه * بناي فكر و خيال مرا خراب مكن مرا به لطف خود از سوز شرم آب مكن بمان بيايم و سيرت ببينم ... آي مرو !! براي رفتن ... آهسته تر ... شتاب مكن ببين چگونه بر اين گونه اشك مي لرزد !! بيا وجود مرا غرق اضطراب مكن مرا كه نيست به بوئيدن تو دسترسي دل مرا با لبخند خود كباب مكن !! وفا نكردن و دل كندن و بريدن و يأس براي اين دو سه بر روي من حساب مكن!! *
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top