شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ به نام خدا السلام عليک يا بقية الله الاعظم * روزي كه شما قيام خواهي فرمود شيطانها را لجام خواهي فرمود باشيم و ببينيم چگونه آن روز كار شب را تمام خواهي فرمود * #ارجمند #لنگرودي #زين_العابدين_آذرارجمند
السلام عليک يا بقية الله الاعظم
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top