« حمایت » از نوع قضایی ! - شین مثل شعور
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

« حمایت » از نوع قضایی !

به نام خدا

باز امر به معروف و نهی از منکر

جایی بودیم ؛ حرف امر به معروف و نهی از منکر پیش آمد 

یکی گفت : کسی از آدم حمایت نمی کند !
گفتم چه نوع حمایتی ؟!
گفت قضایی !!
گفتم مگر حمایت قضایی می‌خواهد
گفت : آره دیگه ! ... وقتی رفتی جلو و به یارو گفتی حجابت رو رعایت کن انوقت یا خودش یا آقاش یا باباش ... خلاصه یکی باهات درگیر می شه ! ... اونوقت تو بگو و اون بگو ! ... اونوقت امکان داره یارو بزنه تو صورتت و تو هم یه مشت حواله‌ی بینیش کنی ! ... اونوقت کار به پاسگاه و دادگاه و ... بکشه ... اونوقت کسی نیست ازت حمایت کنه !

گفتم : بالکل امر به معروف و نهی از منکر را با چاله میدان عوضی گرفته ای ... حالا خوب به حرف من گوش کن ببین امر به معروف حمایت قضایی می خواد یا نه ( یا چند در صد می خواد )

امر به معروف اینگونه است  :
از خودت شروع کن
بعد خانواده ت
بعد فامیلت
دوستات
همسایه هات
همکارات
اونوقت اگه همه اینها را درست انجام دادی تازه می رسی به مردم عادی کوچه و خیابون !

اونوقت اونهم با مهربانی و گذشت و زبان نرم و خواهش و تمنّا و ... الخ !

بنابراین :
اولاً مردم عادی در آخرین مرتبه قرار دارن
ثانیاً امر به معروف در چهارتا چیز خلاصه نمی شه
حالا بگو ببینم شما برای اینکه خودت ، خانواده ت ، فامیلت و ... رو  امر به معروف کنی نیاز به حمایت قضایی داری ؟

بحث نهی از منکر هم فرق می کنه

کلاً هم کسی که شرایط و مهمّات امر به معروف و نهی از منکر رو بلد نیست عمراً نباید وارد این مقوله بشه

افتاد ؟!

طرف هم که به فکر فرو رفته بود گفت : افتاد !!

 
تاریخ : جمعه 93/3/30 | 11:17 عصر | نویسنده : زین العابدین آذر ارجمند | نظر

  • paper | سبزک | تبلیغات متنی