امام خمینی ، انتخابات - شین مثل شعور
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مفسد فی الارض

به این چند کلام امام خمینی (ره)  دقت کنید و آن را با وضع بعضیها ! در جامعه امروز ما بسنجید . کسانی که ادعای تبعیت از امام و راه او را دارند ولی به اغتشاشات خیابانی دامن می زنند .

: « من باز به همه این آقایانی که می‌خواهند نطق کنند و اعلامیه بدهند و نمی‌دانم نامهسرگشاده بفرستند و ازاین مزخرفات ! به همه اینها اعلام می‌کنم که برگردید به اسلام،برگردید به قانون ، برگردید به قرآن کریم ،‌ بهانه درست نکنید که اسباب این بشود کهشما همه به انزوا کشیده بشوید. من به بسیاری از شما علاقه دارم و میل دارم که همهبه قانون عمل کنند و همه در جای خود باشند و چنانچه این‌طور نباشد،‌ مسئله طور دیگرخواهد شد » . ( صحیفه امام جلد ?? صفحه 415 )

نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبولنداری! قانون تو را قبول ندارد نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت ( که بگویند ) ما شوراینگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رای دادن به اینها ، مردم??میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رای دادند به قانون اساسی. مردم که به قانوناساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ هر کس از هرجا صبح بلند می‌شودبگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم ،‌ من قانون اساسی را قبول ندارم ،‌من مجلس راقبول ندارم ، من رئیس‌جمهور را قبول ندارم ، من دولت را قبول ندارم. نه ! همه بایدمقید به این باشید که قانون را بپذیرید ،‌ ولو برخلاف رای شما باشد. باید بپذیرید،برای این ‌که میزان اکثریت است ؛ و تشخیص شورای نگهبان ـ که این مخالف قانون نیست ومخالف اسلام هم نیست ـ میزان است که همه باید بپذیریم.

من هم ممکن است با بسیاری از چیزها ـ منکه یک طلبه هستم ـ مخالف باشم لکن وقتی قانون شد ، خوب ! ما هم می‌پذیریم . بعد از اینکه یک چیزی قانون شد دیگر نق زدن در آن اگر بخواهد مردم را تحریک کند مفسد فی الارض است و باید با او دادگاه ( به عنوان ) مفسد فی الارض عمل بکند . ( صحیفه امام جلد 14صفحه377)
تاریخ : سه شنبه 88/3/26 | 3:57 عصر | نویسنده : زین العابدین آذر ارجمند | نظر


  • paper | سبزک | تبلیغات متنی