معجزه جاوید - شین مثل شعور
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از اعجازهای عددی قرآن

بسم الله الرَحمن الرَحیم

می دانید تعداد آیات قرآن چند تاست ؟

6236 آیه

می‌دانید تعداد سوره‌های قرآن چند تاست ؟

مشخص است 114 سوره

این کاری که من امتحان کرده‌ام شما قرآن بردارید و امتحان کنید آنوقت بیندیشید که آیا قرآن را یک انسان آورده یا کلام خداست . البته این یکی از ابتدایی ترین اعجازهای عددی قرآن است :

چهار ستون درست کنید در ستون اول از 1 تا 144 را بنویسید

در ستون مقابل هر عدد ( که ردیف سوره‌های قرآن است تعداد آیه‌های آن سوره را بنویسید . مثلاً در مقابل 1 ( سوره حمد ) بنویسید 7 ( تعداد آیه های سوره حمد ) در مقابل 2 بنویسید 286 ( تعداد آیه های سوره بقره ) همینطور تا 114 اادامه دهید . آنوقت عدد هر سوره و تعداد آیه را با هم جمع کنید . اگر زوج شد در ردیف بعدی و اگر فرد شد در ردیف آخر قرار دهید ( نصف سوره‌ها 57 تا زوج و نصف سوره ها فرد می شوند ) اگر ستون اول ( از 1 تا 114 را با هم جمع کنید عدد 6555 به دست می آید . اگر ستون دوم ( عدد آیه‌ها را با هم جمع کنید عدد 6236 به دست می‌آید . تا اینجا زیاد عجیب نیست امَا زمانی تعجب خواهید کرد که اعداد دو ستون را نیز با هم جمع کنید . جمع اعداد ستون زوجها هم 6236 خواهد بود و جمع ستون آخر ( یعنی فردها ) هم 6555 آیه می‌شود و این شانسی نمی تواند باشد .

اگر جای یک سوره عوض شود و یا تعداد آیات یک سوره ( حتی به اندازه 1 عدد کم و یا زیاد شود ) این نظم بهم خواهد خورد .

فافهموا یا اولی الابصار

این چیزی که آوردم را پس از شنیدن امتحان کردم و دیدم درست است . هر کس در خانه قرآن دارد می تواند امتحان کند . و یادمان باشد پیامبر رحمت محمد مصطفی ( صلَی الله علیه و آله ) امَی بود و پیش کسی درس نخوانده بود . حالا انصاف دهیم : آیا قرآن معجزه نیست ؟

 
تاریخ : پنج شنبه 91/2/14 | 12:15 عصر | نویسنده : زین العابدین آذر ارجمند | نظر


  • paper | سبزک | تبلیغات متنی