ولایت - شین مثل شعور
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ولایت پذیری من و شما !!

بسم الله النّور

آقا دستور می دهد ، به وحدت امر می کند ، نصیحت می فرماید ، تذکر می دهد و ، و ، و ... !! امّا گوشهایی که باید بشنوند نمی شنوند.

عیب از ولایت پذیری مدعیان ولایت است یعنی من و شما !

و خویش را چه عجیب است شیعه می نامیم

من و شما که نفهمیده ایم کیست علی
تاریخ : پنج شنبه 90/5/27 | 12:48 عصر | نویسنده : زین العابدین آذر ارجمند | نظر


  • paper | سبزک | تبلیغات متنی